Gå til hovedindhold

Hverdagens aktiviteter og indhold

Fantasi og forudsigelighed!

Indhold

  Forrige Næste

  Hverdagen i Bambigruppen

  Svalen åbner kl. 7. (Dog er der mulighed for at søge om morgenpasning) Børn som afleveres inden kl. 7 modtages af en vuggestuepædagog. En god start er vigtig for dagens videre forløb, derfor er det vigtigt børn og forældre får taget afsked på en god måde.

  Børn leger, lærer og udvikler sig, derfor er netop legen den vigtigste aktivitet i gruppen. I legen lærer børnene en vifte af forskellige kompetencer og færdigheder, og netop legen er afgørende for, at børnene lærer at indgå i sociale relationer. Leg kræver evnen til at gå i dialog, til at kunne gå på kompromis, forhandle, lave aftaler, afprøve roller og ideer, kunne indordne sig, finde på, lave sjov, eksperimentere og meget mere.

  Ud over den frie leg indeholder formiddagene også aktiviteter som der starter omkring kl.9. er helt eller delvist pædagogstyrede. Det er f.eks. rundkreds, sanglege, diverse kreative projekter, spil, højtlæsning og meget andet.

  Gruppens normering muliggør, at vi deler os i mindre grupper. Dette betyder f.eks. at de 2 årige sammen med en stuepædagog og de mindste børnehavebørn sammen benytter Friskolens hal, for fri leg i børnehavens ene grupperum osv.

  Øvrige ture ud af huset, foregår altid om formiddagen. Svalen ligger i et område, hvor der venter gode naturoplevelser lige uden for døren. Hvilket giver os god anledning til at bruge vores to Christiania cykler. Vi prioriterer ude livet højt, idet børnene bruger sig selv fysisk på en anden måde, samtidig med at de mærker og oplever naturen f.eks. sneen, vinden, regnen, solen, bladene, mariehønsene, sneglene, blomsterne, græsset osv.
  Når børnehaven bliver inviteret i kirke, til musical på skolen eller når børnehaven har en teatergruppe el. lign på besøg, deltager Bambi-gruppen, efter personalets skøn/vurdering.

  I dagens løb, benytter vi enhver given lejlighed til at bringe det enkelte barn i centrum. F.eks. er pusletiden et af de tidspunkter, hvor vi har enetid med det enkelte barn, og hvor nærvær, omsorg bidrager til at understøtte barnets selvværd. Pusletiden bruges også til at træne sproglige færdigheder, evnen til at sætte ord på tanker, følelser samt til at træne praktiske færdigheder som påklædning, håndvask osv.

  Formiddagene byder også på små opgaver som skal klares. Eksempelvis hjælper børnene med at dække bord, hente madkasser, "fylde op" osv.

  Omkring kl. 10.30 begynder vi at gøre klar til frokost. Der er faste spisetider til middag og om eftermiddagen. Inden vi spiser vaskes der hænder, og de som kan henter selv deres madpakker i køleskabet og pakker maden ud. Personalet spiser sammen med børnene. I forbindelse med måltiderne træner vi ud over de praktiske/motoriske færdigheder også den sproglige udvikling samt øver social omgang ved at holde bordskik, sidde pænt ved bordet mv.

  Efter frokost er det sovetid. Børnene sover enten i krybber i huset eller udendørs i egen barnevogn. Børn som ikke skal sove bliver passet sammen med børnehavebørnene, på legepladsen.

  Børnene tages op efterhånden som de vågner og eftermiddagsmaden spises kl. 14.30. Resten af dagen tilbringes med udgangspunkt i børnenes overskud og behov.

  Når børnene afhentes gør vi meget ud af at fortælle om dagen og om vores oplevelser sammen med barnet, hvilket også giver forældre god indsigt i deres børns liv og oplevelser i gruppen.

  Svalen lukker Mandag- Torsdag kl. 17. Fredag dog kl. 16.