Gå til hovedindhold

Forældresamarbejdet

Kun ved at tale sammen, kan vi finde gode fælles løsninger!

Indhold

  I Svalen vægter vi et velfungerende forældre samarbejde meget højt. Det er vigtigt for os, at forældrene føler sig set, hørt og forstået samt har det godt med at overdrage ansvaret for deres børn til os.

  Et godt samarbejde skabes gennem gensidig tillid, respekt og åbenhed samt gennem afklaring af forventninger og ansvar. Samtidig kræver det, at vi har en åben dialog, hvor vi kan udveksle erfaringer og informationer til gavn for barnet og samarbejdet.

  Vi mener, at den daglige kontakt med udveksling af informationer og gode oplevelser udgør en væsentlig del af vores samarbejde. Dog har vi yderligere valgt at fastlægge følgende struktur for samarbejdet:

  • Forbesøg inden barnet starter i vuggestuen eller børnehaven. Målet for besøget er, at lære hinanden at kende og få afklaret gensidige forventninger samt få planlagt den bedste start for barnet.
  • Efter ønske eller behov, er det altid muligt for at få en samtale.
  • I forbindelse med den årlige generalforsamling afholdes der stuemøde med genereller informationer om børnenes hverdag, og hvor forældrene har mulighed for at komme med ideer, forslag til ændringer mv.
  • Hvert forår samarbejder vi med Grænseegnens friskole om et indskolingsmøde for forældre til kommende skolebørn. Mødet foregår på skolen, hvor der bl.a. er en skolepsykolog som fortæller om skoleparathed og skolestart.

  Vi opfordrer alle forældre til at kontakte os, hvis der er noget som undrer, foruroliger, eller hvis børnene ændrer adfærd, der sker store omvæltninger i hjemmet eller lign.

  Det er kun ved at tale sammen, at vi kan finde gode fælles løsninger.