Gå til hovedindhold

Før-skole børnene

Forberedelse til en ny og spændende periode!

Indhold

  Forrige Næste

  I Svalen bidrager vi til, at overgangen fra børnehave til skole bliver så vellykket og positiv som muligt.
  Vi arbejder på at gøre børnene robuste, selvstændige, styrker deres selvværd samt at gøre børnene så selvhjulpne som muligt.

  For før-skole børnene er der:

  • tirsdagsklub, hvor der leges med tal og talforståelse, bogstaver og sprog samt hukommelses- og koncentrationsopgaver. Desuden arbejder vi med at lære børnene, at lytte og være opmærksomme, samt at kunne forstå en kollektiv besked.
  • daglig rundkreds hvor vi har sproglege, højtlæsning og genfortælling, sang og sanglege, rim og remser.
  • pligter i spisesituationen, hvor børnene skiftes til at dække bord og øver sig i at spise med bestik.
  • fredagscykelture, hvor vi cykler ud i naturen.
  • fællesaktiviteter med Grænseegnens Friskole.
  • teaterstykke som opføres til Svalens årlige sommerfest.

  Med Grænseegnens Friskole som nærmeste nabo er det den skole, vi bruger til at give børnene et indblik i og en forståelse for, hvad en skole er. Svalen samarbejder dog med alle de skoler, som modtager vores børn. Alle børn fra Svalen kender Friskolen fra besøg i forbindelse med teater, temauge og lign. Elever fra Friskolen læser endvidere sammen med børnene i børnehaven. Desuden får vi besøg af en skolelærer, som snakker med børnene om, hvad det vil sige at gå i skole.
  I starten af foråret samarbejder vi omkring et informationsmøde for forældre, hvor en børnepsykolog fortæller om skoleparathed.

  Grænseegnens Friskole

  Alle børn i Svalen får, gennem jævnlige besøg på Grænseegnens Friskole, et indblik i og en forståelse for, hvad en skole er. Særligt omkring før-skole børnene har vi et målrettet og tæt samarbejde, som er med til at forberede børnene på overgangen fra børnehave til skole.

  Link Friskole