Gå til hovedindhold

Bambi-gruppen for de 0-2 årige

En god start for både børn og forældre!

Indhold

  Forrige Næste

  Svalens vuggestuetilbud har eksisteret siden 2011.

  Perioden vuggestuen har eksisteret har været præget af stor faglig udvikling, løbende justeringer samt udvidelse af gruppen. I dag er vi således et fast medarbejderteam på 5 ansatte og vi leverer et kvalificeret og solidt tilbud til maximalt 24 børn i alderen 0-2 årige. 

  En fleksibel hverdag

  Bambigruppens størrelse giver os mulighed for, at vi kan arbejde med fleksible løsninger som tilgodeser både det enkelte barns samt gruppens generelle behov. Vores  fysiske rammer inden som udendørs understøtter dette gennem fleksible indretnings og anvendelsesmuligheder. Således har vi mulighed for; at dele børnene i mindre grupper ud fra udviklingstrin eller børnenes behov den pågældende dag. -Tilbyde aktiviteter, hvor "de store" børn sammen med en pædagog deltager i aktiviteter sammen med børnehavens "små børn". -Tilgodese det barn som en dag har behov for særlig tryghed og omsorg, samt give alle børn tidspunkter i løbet af dagen, hvor netop de er i centrum.

  Tryghed og genkendelighed

  Vi ser det som vores primære opgave at skabe tryghed, tillid og nærvær gennem en hverdag præget af forudsigelighed og genkendelighed. Derfor er vores dage fyldt med gentagelser, fast rytme og ritualer. En anden væsentlig og trygheds skabende faktor er, at børnene altid befinder sig i kendte rammer og altid er sammen med velkendte voksne. I tilfælde af fravær blandt de ansatte, afløses vi altid af Svalens øvrige personale.

  Selvværd, selvstændighed samt sociale og praktiske færdigheder

  Alle aktiviteter, tilrettelæggelsen af hverdagen samt måden vi møder børnene på tager afsæt i, vores overordnede mål som er: "at det enkelte barn i et trygt miljø, udvikler eget selvværd, gode sociale kompetencer samtidig med at barnets selvstændighed øges og det tilegner sig praktiske færdigheder". 

  Læreplaner

  beskriver relevante aktiviteter og metoder til at opnå overordnede læringsmål. De er vores pædagogiske styringsredskab.
  Læreplanerne er interne udviklingsredskaber, men alle er velkomne til at læse planerne.