Gå til hovedindhold

Glæde, trivsel og vækst

Om måden vi er sammen på!

-Glæde skaber trivsel og vækst, og glæden smitter.

Indhold

  Først og fremmest er Svalen "en glad institution".  -Glæde skaber trivsel og vækst, og glæden smitter.

  Relationer og kommunikation er vigtige fokusområde i forhold til et godt psykisk miljø i institutionen. Vores udgangspunkt er, at vi alle påvirker hinanden, gennem det vi siger, og måden vi optræder på. Vi voksne er ansvarlige for at påvirkningen sker på en god og konstruktiv måde. 

  Vores vigtigste redskab til at opnå et godt psykisk miljø er ved at være gode rollemodeller, som børnene kan kopiere og lære af. Endvidere at hjælpe børnene til at skabe indbyrdes relationer som fordrer trivsel og vækst, både for den enkelte og for gruppen som helhed.

  Det vi bl.a. ønsker at lære børnene om samspillet med andre er at:

  • Alle har en betydning, en rolle og et ansvar i samværet med andre.
  • Alle har et medansvar for at andre har det godt.
  • Alle er betydningsfulde.
  • Alle er forskellige og skal respekteres og anerkendes som den de er.
  • Alle har forskellige grænser som skal respekteres.
  • Alle har ret til at tale og til at blive set.
  • Vi skal kunne glæde os på andres vegne.
  • Et kompromis er også en løsning.

  For at fungere personligt og sammen med andre, er det vigtigt at børnene kender deres personlige grænser samt lærer at give udtryk for, hvordan de har det.  I vuggestuen bruger vi baby-tegn som udtryksform. Stop (jeg bryder mig ikke om det) er også et tegn. Netop evnen til at mærke efter og sige fra er helt afgørende, lige meget om barnet er 1 eller 6 år. Hos børnehavebørnene træner vi evnen gennem italesættelse, hvor vi hjælper og støtter børnene i at mærke efter og få fortalt, hvad der rører sig inden i dem.

  Forældresamarbejde

  I Svalen vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Det er vigtigt for os, at forældrene føler sig set, hørt og forstået samt har det godt med at overdrage ansvaret for deres børn til os.