Velkommen og farvel.

I Svalen vægter vi overgangene særligt højt!

  Opstartsperioden
  Vi er meget bevidste om, at pasning uden for hjemmet er en stor omvæltning for både børn og forældre. Vi tilbyder derfor alle nye børn og forældre en individuelt tilrettelagt opstartsperiode, hvor der er fokus på at skabe en god, tæt og tillidsfuld relation tilpasset den enkelte families behov. Vores udgangspunkt i mødet med familien er, at alle børn og forældre er forskellige og har krav på, at vi søger at imødekomme deres behov ud fra individuelle betragtninger. I opstartsperioden gør vi særligt meget ud af den mundtlige opfølgning på barnets trivsel i vuggestuen og er naturligvis meget lydhøre over for forældrenes oplevelse. Efter gensidig ønske eller behov er det altid mulighed for at få en samtale.

  Udslusning til børnehaven
  Når børnene nærmer sig 3 år, starter vi en "udslusningsperiode", hvor barnet og forældrene forberedes på overgangen til børnehaven. 
  Barnet deltager efter individuelt skøn i stigende grad i både indendørs og udendørs leg i børnehavegruppen. Barnet lærer herved både børn og voksne i børnehavegruppen bedre at kende og stifter bekendtskab med de normer og spilleregler som kendetegner gruppen. Vi oplever, at denne forberedelsestid, bevirker at overgangen som oftest forløber helt problemfrit. Personalet i børnehaven bruger både vuggestuepersonalet samt forældrene som sparingspartner for at kunne tilbyde barnet den bedste start på børnehavetiden.

  Vuggestuen skal opleves

  Du er velkommen til at aflægge Bambigruppen et uforpligtende besøg.

  Kontakt Svalen

  Skolegade 2, Holbøl
  6340 Kruså 
  tlf: 7376 8445 
  mail: svalen@aabenraa.dk

  Sidst opdateret 27.01.2018

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?