De særlige dage

Når hverdagen i Svalen bliver til noget ganske særligt!

Bag for en sag:
Hvert år "bager vi for en sag". Dvs. børnene bager kager som sammen med en kop kaffe sælges til forældrene om eftermiddagen. Overskuddet går til Børnefonden.

Bedsteforældredag:
Kort før jul inviteres bedsteforældre eller anden familie til julehygge. Børnene laver selv invitationen. Det er altid en af årets højdepunkter, når børnene får lov til at vise deres børnehave frem, byde på kaffe og kage, - og med bedsteforældrenes hjælp får sat kalenderlyset helt lige i juledekorationen.

Besøg på Grænseegnens friskole:
Vores nærmeste nabo og gode samarbejdspartner indbyder ofte til at deltage i teater, musicals, emneuge mv. Ligeledes har vi forskellige fællesarrangementer.

Cykeldag:
Hver fredag må børnehavebørnene medbringe deres egen cykel.

Fastelavn: 
Fastelavn er en fast tradition i Svalen med udklædning og tøndeslagning. Vuggestuen er selvfølgelig med og deltager i det omfang, børnene synes det er sjovt. 

Fotograf:
Hvert efterår har vi besøg af fotografen som tager gruppebilleder samt, for de som ønsker det, portræt og søskende billeder af børnene.

Fødselsdage:
Børnenes fødselsdage er helt særlige dage, som vi fejrer ved at hejse flaget, hænge en særlig fødselsdagshilsen på døren, synge fødselsdagssang mv. Barnet har dagen igennem en særlig plads i gruppen og det er tilladt at dele noget ud til sine stuekammerater. Hvis vi bliver inviteret hjem til barnet privat, takker vi ja i den udstrækning, det er praktisk muligt. 

Frivillig arbejdslørdag: 
Hvert forår beder vi forældrene om hjælp til at komme og giv en hjælpende hånd. Det er altid en god dag, hvor vi ud over at få lavet noget forefaldende arbejde, lærer hinanden at kende på en anden måde. Børnene deltager naturligvis også og der bydes på fælles frokost mv.

Generalforsamling og stuemøde:
Både forældre og børn inviteres i efteråret til generalforsamling og stuemøde. Svalen sørger for pasning af børnene og dagen slutter med fælles aftensmad. Anledningen er en given chance til at fremkomme med ideer og tanker omkring dit barns hverdag. Du har også mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen for herigennem at gøre din indflydelse på Svalens hverdag gældende.

Gymnastik:
Børnehaven benytter ugentligt Friskolens gymnastiksal. De 2 årige vuggestuebørn deltager sammen med en stuepædagog.

I kirke:
I forbindelse med højtider inviteres vi til børnegudstjeneste i Holbøl kirke.

Idrætsdag:
Svalen holder sin egen idræts dag med discipliner inden for flere forskellige idrætsgrene.

Legetøjsdag:
Ca. 1 gang om måneden må børnene i børnehaven medbringe deres eget legetøj.

Maddag:          
Børnehavebørnene har hver måned en dag, hvor de i fællesskab laver mad. Bambierne prøver også på at have en maddag, en gang i måneden.

Morgenmad:
Hver fredag hygger børnehavebørnene sig, i køkkenet med fælles morgenmad. -Der er også en kop kaffe til de forældre som måtte have tid og lyst.

Overnatning i børnehaven:
Et af årets absolutte højdepunkter er når børnehavebørn og personalet overnatter i børnehaven.

Sommerfest:
Svalen, bestyrelsen og støtteforeningen inviterer inden sommerferien til sommerfest med teater, fællesspisning, underholdning og meget andet. Alle er velkomne.

Svømning: 
Børnehavebørnene tilbydes at komme i Bov svømmehali vinterhalvåret. Afhængigt af hvor mange tider kommunen tildeler os.

Traditioner:
Svalen har sine egne og evigt tilbagevendende traditioner. Vi bager bestemte kager til bestemte begivenheder. Vi fremstiller julegaver og håber, at Svalens drillenisse ikke gemmer dem. Om sommeren når det er varmt fylder vi badebassinet. I efteråret venter vi med længsel på kastanjetiden og om vinteren håber vi på sne, så vi kan finde kælkene frem. Alt sammen er det små hverdagsbegivenheder, som skaber indhold i dagene og giver børnene et tilhørsforhold.

Ture ud af huset:
Svalen ligger i naturskønne omgivelser med spændende oplevelser lige uden for døren, som vi er gode til at gøre brug af. Nogen gange går vi med et specifik mål for øje f.eks. hoppepuden på stadion, hestene nede på marken, i skoven for at indsamle materialer mv. men ganske ofte tager vi også afsted og ser hvilke oplevelser som byder sig undervejs.

Udflugter:
Som regel tager vi hvert år på en stor udflugt, og afhængig af budget og hvilke muligheder som byder sig.

Julehygge:
Lige inden jul inviteres  forældre og søskende til gløgg og æbleskiver og der bages pandekager til børnene.